ျပည္တြင္းသတင္း

ျမန္မာတစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ ေဒၚလာ ၉၀၀ မွ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ အထိ တိုးတက္လာႏိုင္မည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ေျပာ

pyimyanmar

ျမန္မာ႔ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈႏႈန္းမွာ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနသျဖင္႔ လာမည္႔ ၁၅ ႏွစ္ အတြင္း လက္ရွိ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ေဒၚလာ ၉၀၀ မွ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ အထိ တိုးတက္လာလိမ္႔မည္ ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တကၠသိုလ္မ်ား ေဆးရံု ကို က်ပ္သိန္း ၄၆၀၀ သံုးစြဲ၍ ယခု ဘ႑ာေရး ႏွစ္ အတြင္း အျပီးသတ္ ျပင္ဆင္မည္

pyimyanmar

တကၠသိုလ္မ်ား ေဆးရံု ကို က်န္းမာေရး ၀န္ၾကီးဌာန အသံုးစရိတ္မွ ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၆၀၀ ခန္႔ သံုးစြဲ၍ ယခု ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ တြင္ အျပီးသတ္ ျပင္ဆင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တကၠသိုလ္မ်ား ေဆးရံုမွ ...

စင္ကာပူႏိုင္ငံ အၾကီးဆံုး အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေဆာက္လုပ္မည္႔ အဆင္႔ျမင္႔ အိမ္ရာ မွ အခန္းမ်ား ၾကိဳတင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ မဟုတ္ဟု ဆို

pyimyanmar

စင္ကာပူ အၾကီးဆံုး အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္႔ Soilbuildu က ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ စတင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လာျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ ကမာၻေအး ဘုရားလမ္း ေပၚတြင္ ၂၄ ထပ္ အျမင္႔ရွိ အဆင္႔ျမင္႔ လူေနအိမ္ရာ တစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ....

အမိႈက္သိမး္ဆည္းျခင္း ပုဂၢလိက ေဆာင္ရြက္ခြင္႔ ရပါက သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေျခခံလစာ က်ပ္ ၁၂၀ ၀၀၀ ေပးသြားမည္

pyimyanmar

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ရွိ အေရွ႔ပိုင္း ႏွင္႔ ေတာင္ပိုင္း ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ရမည္ ဆိုပါက City Environmental Co.,ltd အေနျဖင္႔ သန္႔ရွင္းေရး ၀န္ထမ္းမ်ားကို အေျခခံလစာ က်ပ္ ၁၂၀ ၀၀၀ အျပင္ ...

အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳးိေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံေရး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည္႔ႏိုင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည္႔ရန္ မရွိဟု သမၼတ ၏ စီးပြားေရး အၾကံေပးေျပာၾကား

pyimyanmar

မၾကာမီ က်ငး္ပေတာ႔မည္႔ ၂၀၁၅ ေ၇ြးေကာက္ပြဲတြင္ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင္႔ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လမ္းေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည္႔ႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖဳိးမႈမွာ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင္႔ ..

အစီးေရ ၆၀ ေက်ာ္သာရွိေတာ႔သည္႔ Classic Car မ်ား အတြက္ ရန္ပံုေငြ ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သြားမည္ဟု ဆို

pyimyanmar

ကမာၻတစ္၀န္းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ကဲ႔သုိ႔ ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္႔ Classic Car မ်ား စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းၾကရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ classic car မ်ားအား ထိန္းသိမ္းရန္ ျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ ရန္ပံုေငြ ရွာေဖြကာ ...

ရန္ကုန္ဘူတာၾကီး ဘက္စံု ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး စီမံကိန္း အတြက္ ကုမၸဏီ သံုးခု ၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားကို စိစစ္ေန

pyimyanmar

ရန္ကုန္ဘူတာၾကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပင္မဗဟိုအခ်က္အျခာ အတြက္ ေနာက္ဆံုး က်န္ရွိသည္႔ ကုမၸဏီ သံုးခု ၏ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း တင္ျပခ်က္မ်ား ကို တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔က အကဲျဖတ္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဥိးျမင္႔ေဆြ က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ယာဥ္ေၾကာ သံုးလ အတြင္း ေျဖရွင္းရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ၏ ညြန္ၾကားထားခ်က္ ကို BRT အၾကိဳစနစ္ ႏွစ္ခု ျဖင္႔ ေဖာ္ေဆာင္ေနဟု ဆို

pyimyanmar

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ မႈ ကို သံုးလ အတြင္း ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ က လမ္းညြန္ထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ က ၉-၅-၂၀၁၅ ရက္တြင္ ထပ္မံ ေျပာၾကားလိုက္ျပီး ယင္း အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံု ျဖင္႔ ...

ျမန္မာ႔အထင္ကရ အျဖစ္ ခရုပတ္ပံုလိုရာလမ္းဆင္း ခံုးေက်ာ္တံတားမ်ဳိးကို ဂ်ပန္က လက္ေဆာင္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ႔ဖူး

pyimyanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မရွိေသးေသာ ခရုပတ္ပံုစံ လိုရာသို႔ သြားႏိုင္သည္႔ လမ္းခြဲခံုးေက်ာ္တံတားမ်ဳိး ကုိ လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေဆာက္ေပးရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ က ကမ္းလွမ္းခဲ႔ဖူးေၾကာင္း ...

ထုိင္းမွ တဆင္႔ အင္ဒုိသို႔ လုပ္သား ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ကၽြန္အျဖစ္ ေရာင္းစားခဲ႔သည္႔ ျမန္မာပြဲစားမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသြားမည္ဟု ဆို

pyimyanmar

ထုိင္းႏိုင္ငံ တြင္ အလုပ္ရမည္ဟု ဆိုတာ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လုပ္သား ၅၃၅ ဦးကို အင္ဒုိနီးရွား ႏိုင္ငံ ရွိ ကၽြန္းမ်ား ေပၚတြင္ ေရလုပ္ငန္း၌ ေစခုိင္း၇န္ ကၽြန္အျဖစ္ ေ၇ာင္းစားခဲ႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ ....