အလွအပ ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား (၄)အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အလွအပ ဆိုင္ရာမ်ား ျဖစ္သည့္ သတို႔သမီး ဆံထံုး၊ ပုလဲစတိုင္ ဆံပင္ ညႇပ္နည္း၊ မ်က္ႏွာ ေပါင္းတင္နည္း၊ ဆံပင္ေျဖာင့္နည္း စသည့္ အလွအပ နည္းေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္ကို ဆရာမ လွေကသြယ္ က ကိုယ္ေတြ႕ တင္ျပ ထားသည္။

လွေကသြယ္ အလွျပဳျပင္ေရးမွ ၂ဝ၁၁ ၊ ဇူလိုင္ ပထမ အႀကိမ္ ျဖန္႔ခ်ိသည္။ တန္ဖိုး ၂၅ဝဝ က်ပ္။ စာမူ ခြင့္ျပဳခ်က္ အမွတ္ ၄ဝ၁၁ဝ၃၁ ဝ၁ဝ။
pyimyanmar
pyimyanmar
pyimyanmar
pyimyanmar
pyimyanmar
pyimyanmar
pyimyanmar
pyimyanmar
pyimyanmar